Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Belangrijk: aanpassing in versie twee van deze add-on.

E-mailtracking

Elke mail wordt voorzien van een kleine tracker. Die tracker houdt volgende zaken bij:

De data van die tracker wordt aan niemand doorgegeven en dient louter voor onderstaande doeleinden:

Waarom doe je dat?!

Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om te zien waarvoor de tool gebruikt wordt. Als niemand ooit kiest voor "talky.io", moet ik ook geen tijd steken in dit werkende te houden. Als er niemand kiest om agenda-afspraken te maken, moet ik hier ook geen tijd in investeren. Als ik merk dat 99% van de gebruikers ervoor kiest om het formulier op te zetten voor één gebruiker, kan ik wellicht een "light-versie" van deze add-on maken, met een regelrechte meet-integratie (niet in twee stappen).

Voor de rest...

Uw gegevens blijven privé en worden voor niemand behalve voor uzelf zichtbaar.

De Add-on OUDERCONTACTEN werkt als volgt:

Tijdens geen van die stappen worden gegevens gekopieerd, verkocht of opgeslagen. De ingevoerde parameters worden enkel gebruikt om het formulier aan te maken en om de mailing (in uw naam) uit te voeren naar de mensen die inschrijven. 

Alle data (namen, klassen, e-mailadressen) die u invoert in de spreadsheet of die ingevoerd wordt in het Google Form zijn enkel voor uzelf zichtbaar. De ontwikkelaar van de add-on kan op geen enkele manier aan die gegevens.

Er wordt geen data gedeeld met externen.Welke Google-gebruikersgegevens worden door onze applicatie geraadpleegd?

Onze applicatie heeft toegang tot de volgende Google-gebruikersgegevens: Google Drive,  Spreadsheets en Google Agenda's die nodig zijn om oudercontacten te organiseren. Wij gebruiken deze toegang uitsluitend om kopieën van templatespreadsheets te maken en om agenda-afspraken automatisch aan te maken bij het indienen van formulieren. 


Data beschermingsmechanismen voor gevoelige gegevens

Onze applicatie verwerkt geen gevoelige gegevens. Alle gegevens die door onze applicatie worden verwerkt, verlaten nooit de add-on en worden daarom niet opgeslagen of doorgestuurd buiten de Google Workspace-omgeving. 


Informatie rond de retentie of verwijdering van Google-gebruikersgegevens

Onze applicatie slaat geen Google-gebruikersgegevens op. Alle gegevens worden rechtstreeks verwerkt en beheerd binnen de Google Cloud-services, conform de privacy- en beveiligingsstandaarden van Google. Gebruikersgegevens worden niet bewaard. Bij het verwijderen van de applicatie worden alle toegangen tot de gegevens ingetrokken en worden er geen gebruikersgegevens door onze applicatie bewaard.