Privacy-verklaring

Privacy-verklaring


Uw gegevens blijven privé en worden voor niemand behalve voor uzelf zichtbaar.


De Add-on OUDERCONTACTEN werkt als volgt:

  • U maak via de Add-on een spreadsheet aan in uw Google Drive.

  • De Add-on zal in uw Google Drive enkel die spreadsheet en die Google Form bekijken/aanpassen.

  • U vult die spreadsheet in. (namen van leerkrachten, tussen haakjes zet je de klasafkorting ernaast)

  • U plakt de link naar de spreadsheet terug in de Add-on.

  • De Add-on verwerkt de input van uw spreadsheet in de vorm van een Google Form.

  • De Add-on maakt de spreadsheet klaar om uw antwoorden per klas in een tabblad te zetten.

  • De Add-on stelt triggers in zodat er automatisch emails verstuurd worden vanuit uw account, via een no-reply-adres.

  • De Add-on kan (indien u dit zelf instelt) automatisch kalenderafspraken maken in een door u opgegeven kalender op Google Agenda.

Tijdens geen van die stappen worden gegevens gekopieerd, verkocht of opgeslagen. De ingevoerde parameters worden enkel gebruikt om het formulier aan te maken en om de mailing (in uw naam) uit te voeren naar de mensen die inschrijven.

Alle data (namen, klassen, emailadressen) die u invoert in de spreadsheet of die ingevoerd wordt in het Google Form zijn enkel voor uzelf zichtbaar. De ontwikkelaar van de add-on kan op geen enkele manier aan die gegevens.

Er wordt geen data (what so ever) bewaard door de maker van de Add-on.

Er wordt op geen enkel moment data gedeeld met externen.