Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Belangrijk: aanpassing in versie twee van deze add-on.

E-mailtracking

Elke mail wordt voorzien van een kleine tracker. Die tracker houdt volgende zaken bij:

 1. Het tijdstip waarop een mail verzonden is.

 2. Het type-mail. (tijdstip gereserveerd = 'SUCCES' / Tijdstip was reeds bezet = 'SORRY')

 3. Een gehashte versie van de spreadsheet ID. ('gehasht' betekent: geanonimiseerd, niet meer in "tekst" omzetbare code )

 4. De titel die je aan het formulier gaf. (is openbaar voor ouders ook)

 5. Welke video-conferentie je gekozen hebt.

 6. Of je een Agenda-afspraak koos.

 7. Welke versie van de Add-on je gebruikt.

 8. Het aantal leerkrachten waarvoor je deze add-on gebruikt.

 9. Een gehashte versie van het e-mailadres van de gebruiker die de add-on opgezet heeft. ('gehasht' betekent: geanonimiseerd, niet meer in "tekst" omzetbare code )

 10. Het tijdstip waarop de e-mail door de ouders geopend werd.

De data van die tracker wordt aan niemand doorgegeven en dient louter voor onderstaande doeleinden:

Waarom doe je dat?!

Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om te zien waarvoor de tool gebruikt wordt. Als niemand ooit kiest voor "talky.io", moet ik ook geen tijd steken in dit werkende te houden. Als er niemand kiest om agenda-afspraken te maken, moet ik hier ook geen tijd in investeren. Als ik merk dat 99% van de gebruikers ervoor kiest om het formulier op te zetten voor één gebruiker, kan ik wellicht een "light-versie" van deze add-on maken, met een regelrechte meet-integratie (niet in twee stappen).

Voor de rest...

Uw gegevens blijven privé en worden voor niemand behalve voor uzelf zichtbaar.

De Add-on OUDERCONTACTEN werkt als volgt:

 • U maakt via de Add-on een spreadsheet aan in uw Google Drive.

 • De Add-on zal in uw Google Drive enkel die spreadsheet en die Google Form bekijken/aanpassen.

 • U vult die spreadsheet in. (namen van leerkrachten, tussen haakjes zet je de klasafkorting ernaast)

 • U plakt de link naar de spreadsheet terug in de Add-on.

 • De Add-on verwerkt de input van uw spreadsheet in de vorm van een Google Form.

 • De Add-on maakt de spreadsheet klaar om uw antwoorden per klas in een tabblad te zetten.

 • De Add-on stelt triggers in zodat er automatisch emails verstuurd worden vanuit uw account, via een no-reply-adres.

 • De Add-on kan (indien u dit zelf instelt) automatisch kalenderafspraken maken in een door u opgegeven kalender op Google Agenda.

Tijdens geen van die stappen worden gegevens gekopieerd, verkocht of opgeslagen. De ingevoerde parameters worden enkel gebruikt om het formulier aan te maken en om de mailing (in uw naam) uit te voeren naar de mensen die inschrijven.

Alle data (namen, klassen, e-mailadressen) die u invoert in de spreadsheet of die ingevoerd wordt in het Google Form zijn enkel voor uzelf zichtbaar. De ontwikkelaar van de add-on kan op geen enkele manier aan die gegevens.

Er wordt geen data gedeeld met externen.