Werking

WERKING IN EEN NOTENDOP

De add-on werkt in twee stappen:

Stap 1:

Open een form, kies in het Oudercontacten-add-on-menu "Spreadsheet maken" en gebruik de knop om een nieuwe template-sheet aan te maken.

Maak in de spreadsheet op het tabblad "IN TE VULLEN UURSCHEMA" per leerkracht een kolom met tussen haakjes de klasafkorting.

Vul elke kolom met tijdstippen waarop de leerkracht beschikbaar is via het extra menu in de spreadsheet. (Zoek bovenaan naar "OuderContactenHulp" in het menu.)

Als alles ingevuld is, keer je terug naar je Google Form.

Stap 2:

Open nu "Spreadsheet Verwerken" via het oudercontacten add-on-menu.

In dit menu heb je de mogelijkheid om een aantal parameters weg te schrijven:

  • Verstuur vanaf een 'no-reply-adres' (enkel voor GSuite gebruikers... Gmail gebruikers kunnen enkel via hun eigen mailadres versturen)

  • Maak Google Agenda afspraken in een bepaalde agenda. (Haal hiervoor de "calendar-ID" op via Google Agenda... )

  • Voeg een video-conferentie "URL" to in de mail naar de ouders. (momenteel: keuze tussen Jitsi-meet, talky.io en praatbox.be) Voel je vrij om suggesties te doen. Momenteel staat Google Meet nog niet op de lijst omdat het genereren van meet-links nog niet evident is. Ik wacht hiervoor op wat betere API's en meer instellingsmogelijkheden.

  • Stel een email-onderwerp in.

  • Geef een "persoonlijke inhoud" van de mail op.

Deze parameters kan je "on the fly" aanpassen, ook als het formulier al live is.

Via dit menu kan je ook een "voorbeeldemail" bekijken die ouders zouden kunnen krijgen.

Geavanceerde instellingen:

Werkt de add-on niet meer? (Er worden geen gegevens meer aangevuld op de spreadsheet/geen mails meer gestuurd/...)

  • Verwijder de triggers via "Triggers verwijderen"

  • Zet de triggers opnieuw aan via "Triggers instellen".

  • Verwijder ALLE vragen in het formulier via "Formulier leegmaken" !Opgelet! niet gebruiken als het formulier al "live" is.